Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 177/2019 - 431529-2019 ( Ref: 219409-2019)
Publicatiedatum:13/09/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Beheer van wagenpark
Aanbestedende overheid:
IBN Kader bv 60486555

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50111100
Beschrijving:
Beheer van wagenpark.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IBN Kader bv 60486555 Hockeyweg 5 Uden 5405 NC Pim Goulooze Telefoon: +31 413334455 _hidden_@ibn.nl Fax: +31 413334450 http://www.ibn.nl Re-integratie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Het onderwerp van de aanbesteding is de leasedienstverlening ten behoeve van het wagenpark IBN voor de kentekens geel en grijs.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0

Perceel 1 - voertuigen geel kenteken

Perceel nr.: 1

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

- Perceel 1: geel kenteken - 700 000,- EUR per jaar,

- Perceel 2: grijs kenteken - 1 000 000,- EUR per jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40

Perceel 2 - voertuigen grijs kenteken

Perceel nr.: 2

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

- Perceel 1: geel kenteken - 700 000,- EUR per jaar,

- Perceel 2: grijs kenteken - 1 000 000,- EUR per jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219409 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 2

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-01 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Oostendorp Autolease en Verhuur bv 17185113 Industrielaan 1 Uden 5405 AA Telefoon: +31 413242033 _hidden_@oostendorp-autolease.nl Fax: +31 413242039 http://www.oostendorp-autolease.nl Naam en adres van de contractant: J&T Autolease bv 56847726 Kraaivenstraat 4 Tilburg 5048 AB Telefoon: +31 138200700 _hidden_@jentautolease.nl Fax: +31 13820746 http://www.jentautolease.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-01 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Oostendorp Autolease en Verhuur bv 17185113 Industrielaan 1 Uden 5405 AA Telefoon: +31 413242033 _hidden_@oostendorp-autolease.nl Fax: +31 413242039 http://www.oostendorp-autolease.nl Naam en adres van de contractant: J&T Autolease bv 56847726 Kraaivenstraat 4 Tilburg 5048 AB Telefoon: +31 138200700 _hidden_@jentautolease.nl Fax: +31 13820746 http://www.jentautolease.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Oost-Brabant - locatie 's-Hertogenbosch Leeghwaterlaan 8 's-Hertogenbosch 5223 BA _hidden_@rechtbankoost-brabant.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IBN Kader bv 60486555 Hockeyweg 5 Uden 5405 NC Pim Goulooze Telefoon: +31 413334455 _hidden_@ibn.nl Fax: +31 413334450 http://www.ibn.nl Re-integratie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Het onderwerp van de aanbesteding is de leasedienstverlening ten behoeve van het wagenpark IBN voor de kentekens geel en grijs.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0

Perceel 1 - voertuigen geel kenteken

Perceel nr.: 1

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

- Perceel 1: geel kenteken - 700 000,- EUR per jaar,

- Perceel 2: grijs kenteken - 1 000 000,- EUR per jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40

Perceel 2 - voertuigen grijs kenteken

Perceel nr.: 2

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

- Perceel 1: geel kenteken - 700 000,- EUR per jaar,

- Perceel 2: grijs kenteken - 1 000 000,- EUR per jaar.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-219409 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 2

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-01 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Oostendorp Autolease en Verhuur bv 17185113 Industrielaan 1 Uden 5405 AA Telefoon: +31 413242033 _hidden_@oostendorp-autolease.nl Fax: +31 413242039 http://www.oostendorp-autolease.nl Naam en adres van de contractant: J&T Autolease bv 56847726 Kraaivenstraat 4 Tilburg 5048 AB Telefoon: +31 138200700 _hidden_@jentautolease.nl Fax: +31 13820746 http://www.jentautolease.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Leasedienst wagenpark IBN - geel en grijs kenteken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-09-01 Aantal inschrijvingen: 5 5 Naam en adres van de contractant: Oostendorp Autolease en Verhuur bv 17185113 Industrielaan 1 Uden 5405 AA Telefoon: +31 413242033 _hidden_@oostendorp-autolease.nl Fax: +31 413242039 http://www.oostendorp-autolease.nl Naam en adres van de contractant: J&T Autolease bv 56847726 Kraaivenstraat 4 Tilburg 5048 AB Telefoon: +31 138200700 _hidden_@jentautolease.nl Fax: +31 13820746 http://www.jentautolease.nl Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.0

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Oost-Brabant - locatie 's-Hertogenbosch Leeghwaterlaan 8 's-Hertogenbosch 5223 BA _hidden_@rechtbankoost-brabant.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-09-10