Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 204/2019 - 497673-2019 ( Ref: 448385-2019)
Publicatiedatum:22/10/2019
Uiterste datum:31/10/2019
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:NL
Onderwerp:
Diensten voor speciaal personenvervoer over land
Aanbestedende overheid:
Gemeente Weert 411684491

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60130000
Beschrijving:
Diensten voor speciaal personenvervoer over land.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Weert 411684491 Wilhelminasingel 101 Weert 6001 GS Jos Schreijen _hidden_@weert.nl http://www.weert.nl Gemeente Nederweert 81905231 Raadhuisplein 1 Nederweert 6031 VR Telefoon: +31 495677111 _hidden_@nederweert.nl Fax: +31 495633245 http://www.nederweert.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gymnastiekvervoer

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448385 II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 1.1.2020

Einde: 1.7.2028

Aanvang: 1.1.2020

Einde: 31.7.2028

In navolging van de wijziging in de nota van inlichtingen hebben wij ook in Tenderned de einddatum van de overeenkomst aangepast in 31.7.2028.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Weert 411684491 Wilhelminasingel 101 Weert 6001 GS Jos Schreijen _hidden_@weert.nl http://www.weert.nl Gemeente Nederweert 81905231 Raadhuisplein 1 Nederweert 6031 VR Telefoon: +31 495677111 _hidden_@nederweert.nl Fax: +31 495633245 http://www.nederweert.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gymnastiekvervoer

Het vervoer ten behoeve van de gemeente Nederweert en Weert bestaat uit het verrichten van het busvervoer ten behoeve van het bewegingsonderwijs van leerlingen van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de gemeente Nederweert of Weert naar 1 van de gymnastiekaccommodaties.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-10-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 184-448385 II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang: 1.1.2020

Einde: 1.7.2028

Aanvang: 1.1.2020

Einde: 31.7.2028

In navolging van de wijziging in de nota van inlichtingen hebben wij ook in Tenderned de einddatum van de overeenkomst aangepast in 31.7.2028.