Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 33/2020 - 077454-2020 ( Ref: 450030-2019)
Publicatiedatum:17/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Solutions pour perfusions
Aanbestedende overheid:
AZ ZENO 0410.123.819_524419

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
33692400
Beschrijving:
Perfusie-oplossingen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ ZENO 0410.123.819_524419 Graaf Jansdijk 162 Knokke-Heist 8300 Michiel Beckers Telefoon: +32 50534062 _hidden_@azzeno.be http://www.azzeno.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366714 Europees

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Perfusie- en spoeloplossingen

AZ ZENO-PPP1CQ-4/9002/2019/001-F03_0

Zie II.1.1).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1235000.00

Fysiologische glucose- en zoutoplossingen

Perceel nr.: 1

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82452, Eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167356, Eenheid: stuk - VH;

3) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4640, Eenheid: stuk - VH;

4) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7412, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 30 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Fysiologische glucose- en zoutoplossingen en water voor injectie

Perceel nr.: 2

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product in 1 000 ml moeten als drukzak kunnen gebruikt worden = moet kunne gebruikt worden voor arteriële drukmeting,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82 500, Eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167 500, Eenheid: VH;

3) NaCl 0.9 % - 250 ml. Hoeveelheid: 21 000, Eenheid: VH;

4) NaCl 0.9 % - 500 ml. Hoeveelheid: 42 100, Eenheid: VH;

5) NaCl 0.9 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 58 300, Eenheid: VH;

6) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4 600, Eenheid: VH;

7) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7 400, Eenheid: VH;

8) Glucose 5 % - 250 ml. Hoeveelheid: 6 600, Eenheid: VH;

9) Glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 4 900, Eenheid: VH;

10) Glucose 5 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 8 568, Eenheid: VH;

11) Water voor injectie - 1 000 ml. Hoeveelheid: 3 360, Eenheid: VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Hooggeconcentreerde glucose-oplossingen

Perceel nr.: 3

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) Glucose 10 % - 100 ml. Hoeveelheid: 270, eenheid: stuk - VH,

2) Glucose 10 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 210, eenheid: stuk - VH,

3) Glucose 20 % - 500 ml. Hoeveelheid: 30, eenheid: stuk - VH,

4) Glucose 30 % - 500 ml. Hoeveelheid: 60, eenheid: stuk - VH II.2.5).

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 1

Perceel nr.: 4

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt,

1) Type polyionische glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 6 000, eenheid: stuk - VH;

2) Type polyionische glucose 5 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 32 200, eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 2

Perceel nr.: 5

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle belgische regelgeving en normeringen (ce-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) Type plasmalyte 1 000 ml. Hoeveelheid: 9 300, Eenheid: stuk - VH;

2) Mannitol 15 % - 500 ml. Hoeveelheid: 350, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Spoelvloeistoffen en gietflessen

Perceel nr.: 6

Knokke

De oplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggenin verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen.

Voor de spoelvloeistoffen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

- de infuuszak en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- bescherming van de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product moet opwarmbaar zijn tot 37 o C.

Voor de gietflessen gelden volgende bijkomende eisen:

- de gietfles en zijn toebehoren zijn latexvrij,

- het product bevat een hersluitbare dop.

1) NaCl 0.9 % voor irrigatie 3000 ml. Hoeveelheid: 54600, Eenheid: stuk - VH;

2) Glycine-oplossing 1.5 % voor irrigatie 3000 ml. Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH;

3) Aqua hersluitbare dop fles 500 ml. Hoeveelheid: 640, Eenheid: stuk - VH;

4) Aqua hersluitbare dop fles 1000 ml. Hoeveelheid: 370, Eenheid: stuk - VH;

5) NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 500 ml. Hoeveelheid: 10500, Eenheid: stuk - VH;

5) NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 1000 ml. Hoeveelheid: 1100, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 55 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 20

Mini-plasco's NaCl 0.9 % en water

Perceel nr.: 7

Knokke

De ampullen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen.

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt

1) Mini-plasco water - 10 ml. Hoeveelheid: 7 000, Eenheid: stuk - VH;

2) Mini-plasco water - 20 ml. Hoeveelheid: 900, Eenheid: stuk - VH;

3) Mini-plasco NaCl 0.9 % - 10 ml. Hoeveelheid: 12 500, Eenheid: stuk - VH;

4) Mini-plasco NaCl 0.9 % - 20 ml. Hoeveelheid: 13 500, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Specifieke mini-plasco's

Perceel nr.: 8

Knokke

De ampullen/flapulles moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederland,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

- het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten.

Voor de flapulles en de natriumbicarbonaat zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

1) Flapulle aqua a.i. - 50 ml. Hoeveelheid: 5 200, Eenheid: stuk - VH;

2) Flapulle aqua a.i. - 100 ml. Hoeveelheid: 550, Eenheid: stuk - VH;

3) Flapulle NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 8 900, Eenheid: stuk - VH;

4) Flapulle NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 4 500, Eenheid: stuk - VH;

5) Mini-plasco Calciumgluconaat 10 % - 10 ml. Hoeveelheid: 2800, Eenheid: stuk - VH;

6) Mini-plasco Kaliumfosfaat - 20 ml. Hoeveelheid: 3 200, Eenheid: stuk - VH;

7) Mini-plasco Kaliumchloride 7.45 % - 20 ml. Hoeveelheid: 18 500, Eenheid: stuk - VH;

8) Mini-plasco NaCl 20 % - 10 ml. Hoeveelheid: 3 700, Eenheid: stuk - VH;

9) Mini-plasco NaCl 20 % - 20 ml. Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH;

10) Natriumbicarbonaat 8.4 % - 100 ml. Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 185-450030 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Fresenius Kabi nv Schelle 2627 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97559.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110068.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 551.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57251.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37982.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169662.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8307.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33200.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ ZENO 0410.123.819_524419 Graaf Jansdijk 162 Knokke-Heist 8300 Michiel Beckers Telefoon: +32 50534062 _hidden_@azzeno.be http://www.azzeno.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366714 Europees

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Perfusie- en spoeloplossingen

AZ ZENO-PPP1CQ-4/9002/2019/001-F03_0

Zie II.1.1).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1235000.00

Fysiologische glucose- en zoutoplossingen

Perceel nr.: 1

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82452, Eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167356, Eenheid: stuk - VH;

3) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4640, Eenheid: stuk - VH;

4) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7412, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 30 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Fysiologische glucose- en zoutoplossingen en water voor injectie

Perceel nr.: 2

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product in 1 000 ml moeten als drukzak kunnen gebruikt worden = moet kunne gebruikt worden voor arteriële drukmeting,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 82 500, Eenheid: stuk - VH;

2) NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 167 500, Eenheid: VH;

3) NaCl 0.9 % - 250 ml. Hoeveelheid: 21 000, Eenheid: VH;

4) NaCl 0.9 % - 500 ml. Hoeveelheid: 42 100, Eenheid: VH;

5) NaCl 0.9 % - 1000 ml. Hoeveelheid: 58 300, Eenheid: VH;

6) Glucose 5 % - 50 ml. Hoeveelheid: 4 600, Eenheid: VH;

7) Glucose 5 % - 100 ml. Hoeveelheid: 7 400, Eenheid: VH;

8) Glucose 5 % - 250 ml. Hoeveelheid: 6 600, Eenheid: VH;

9) Glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 4 900, Eenheid: VH;

10) Glucose 5 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 8 568, Eenheid: VH;

11) Water voor injectie - 1 000 ml. Hoeveelheid: 3 360, Eenheid: VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Hooggeconcentreerde glucose-oplossingen

Perceel nr.: 3

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) Glucose 10 % - 100 ml. Hoeveelheid: 270, eenheid: stuk - VH,

2) Glucose 10 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 210, eenheid: stuk - VH,

3) Glucose 20 % - 500 ml. Hoeveelheid: 30, eenheid: stuk - VH,

4) Glucose 30 % - 500 ml. Hoeveelheid: 60, eenheid: stuk - VH II.2.5).

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 1

Perceel nr.: 4

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt,

1) Type polyionische glucose 5 % - 500 ml. Hoeveelheid: 6 000, eenheid: stuk - VH;

2) Type polyionische glucose 5 % - 1 000 ml. Hoeveelheid: 32 200, eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Gebalanceerde elektrolytenoplossing lot 2

Perceel nr.: 5

Knokke

De perfusieoplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle belgische regelgeving en normeringen (ce-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- het product heeft een gemakkelijk doorgankelijke injectiesite,

- bescherming van de injectieplaats en de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

1) Type plasmalyte 1 000 ml. Hoeveelheid: 9 300, Eenheid: stuk - VH;

2) Mannitol 15 % - 500 ml. Hoeveelheid: 350, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Spoelvloeistoffen en gietflessen

Perceel nr.: 6

Knokke

De oplossingen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product is terugbetaalbaar in België,

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggenin verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen.

Voor de spoelvloeistoffen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

- de infuuszak en zijn toebehoren zijn latexvrij en PVC-vrij,

- het product beschikt over minstens 1 poort voor connectie aan een standaard trousse,

- het product is verenigbaar met de perfusietroussen beschikbaar in het ziekenhuis,

- bescherming van de poort voor connectie aan de trousse tegen contaminatiegevaar tijdens de bewaring,

- het product moet over een steriele overpakking beschikken zodat het product op een vlotte wijze op een steriel veld kan gegooid worden + het openen van de verpakking moet mogelijk zijn zonder de steriliteit in gevaar te brengen,

- het product moet opwarmbaar zijn tot 37 o C.

Voor de gietflessen gelden volgende bijkomende eisen:

- de gietfles en zijn toebehoren zijn latexvrij,

- het product bevat een hersluitbare dop.

1) NaCl 0.9 % voor irrigatie 3000 ml. Hoeveelheid: 54600, Eenheid: stuk - VH;

2) Glycine-oplossing 1.5 % voor irrigatie 3000 ml. Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH;

3) Aqua hersluitbare dop fles 500 ml. Hoeveelheid: 640, Eenheid: stuk - VH;

4) Aqua hersluitbare dop fles 1000 ml. Hoeveelheid: 370, Eenheid: stuk - VH;

5) NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 500 ml. Hoeveelheid: 10500, Eenheid: stuk - VH;

5) NaCl 0.9 % hersluitbare dop fles 1000 ml. Hoeveelheid: 1100, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 55 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 20

Mini-plasco's NaCl 0.9 % en water

Perceel nr.: 7

Knokke

De ampullen moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- de infuuszak of infuuscontainer en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederlands,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen.

In verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt

1) Mini-plasco water - 10 ml. Hoeveelheid: 7 000, Eenheid: stuk - VH;

2) Mini-plasco water - 20 ml. Hoeveelheid: 900, Eenheid: stuk - VH;

3) Mini-plasco NaCl 0.9 % - 10 ml. Hoeveelheid: 12 500, Eenheid: stuk - VH;

4) Mini-plasco NaCl 0.9 % - 20 ml. Hoeveelheid: 13 500, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

Specifieke mini-plasco's

Perceel nr.: 8

Knokke

De ampullen/flapulles moeten voldoen aan volgende specificaties:

- het product moet voldoen aan alle Belgische regelgeving en normeringen (CE-markeringen, [...]),

- steriele pyrogeenvrije oplossingen, vrij van bacteriostatica en conserveringsmiddelen,

- het product is geschikt voor IV-toediening,

- het product is voorzien van een bijsluiter in het Nederland,

- door het inschrijven verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten te kunnen voorleggen in verband met traceerbaarheid en controles op de afgeleverde producten wanneer het ziekenhuis hierom vraagt.

Voor de ampullen zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

- het product en zijn toebehoren zijn latexvrij, PVC-vrij en DEHP-vrij,

- het aangeboden materiaal is volledig glasvrij,

- het product is compatibel met luer-lock en luer spuiten.

Voor de flapulles en de natriumbicarbonaat zijn volgende bijkomende eisen van toepassing:

1) Flapulle aqua a.i. - 50 ml. Hoeveelheid: 5 200, Eenheid: stuk - VH;

2) Flapulle aqua a.i. - 100 ml. Hoeveelheid: 550, Eenheid: stuk - VH;

3) Flapulle NaCl 0.9 % - 50 ml. Hoeveelheid: 8 900, Eenheid: stuk - VH;

4) Flapulle NaCl 0.9 % - 100 ml. Hoeveelheid: 4 500, Eenheid: stuk - VH;

5) Mini-plasco Calciumgluconaat 10 % - 10 ml. Hoeveelheid: 2800, Eenheid: stuk - VH;

6) Mini-plasco Kaliumfosfaat - 20 ml. Hoeveelheid: 3 200, Eenheid: stuk - VH;

7) Mini-plasco Kaliumchloride 7.45 % - 20 ml. Hoeveelheid: 18 500, Eenheid: stuk - VH;

8) Mini-plasco NaCl 20 % - 10 ml. Hoeveelheid: 3 700, Eenheid: stuk - VH;

9) Mini-plasco NaCl 20 % - 20 ml. Hoeveelheid: 400, Eenheid: stuk - VH;

10) Natriumbicarbonaat 8.4 % - 100 ml. Hoeveelheid: 1500, Eenheid: stuk - VH.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 45 Kostencriterium Naam: Service en leveringen Weging: 25 Kostencriterium Naam: Kwaliteit Weging: 30

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 185-450030 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: Fresenius Kabi nv Schelle 2627 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 97559.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110068.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 551.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 57251.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Baxter Belgium bvba Lessines 7860 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 37982.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 169662.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8307.00 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-27 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: B. Braun Medical nv Diegem 1831 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33200.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Rechtbank van eerste aanleg Brugge 8000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-12