Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 096899-2020 ( Ref: 069467-2020)
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:21/04/2020
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires
Aanbestedende overheid:
Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
18000000, 18200000, 18235100, 18440000
Beschrijving:
Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires.
Bovenkleding.
Truien.
Hoeden en hoofddeksels.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203 Negende Linielaan 39 Brussel 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de Stad

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de Stad.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069467

Nieuwe documenten worden geüpload, de aangebrachte wijzigingen zijn in geel gemarkeerd in de documenten en hier zijn de details:

Op de FR versie '010893_csc_vêtements travail_FR_erratum'.

Pagina 42: de pantone kleur van de roze ontbrak (203 C). Er moet gelezen worden:

- [...] blouse - femme - rose, proche du pantone 203 C [...], in plaats van [...] blouse - femme - rose, proche du pantone xxx [...].

Paginas 46 en 49: technische beschrijvingen van de stoffen voor de broek voor vrouwen en K-Way. Er moet gelezen worden:

- [...] variation dimensionnelle: longueur et largeur ± 3%[...], in plaats van ±5 %.

Op de NL versie, '010893_bestek_werkkledij_NL_erratum'

Pagina 39: schort voor man: er ontbrak een lijn in de algemene omschrijving, in vergelijking met de FR versie. Deze werd toegevoegd: 'Rug lengte: 105 cm'

Pagina 43: voor de bloes waren er 2 fouten, in de samenstelling van de stof (rPET in plaats van polyester) en de pantone kleur ontbrak voor de roze (203 C). Er moet gelezen worden:

- [...] samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en rPET (65 tot 60 %)[...], in plaats van [...] samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en polyester (65 tot 60 %) [...].

En het moet gelezen worden:

- [...] bloes - vrouw - roze, dicht bij de pantone 203 C [...], in plaats van [...] bloes - vrouw - roze [...].

Paginas 51 en 55: stof van de fleece voor de parka en de bodywarmer. Er moet gelezen worden

- [...] Maatverandering: lengte en breedte ± 5% [...], in plaats van ± 3 %.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Ville de Bruxelles - Centrale d'achats 0207.373.429_203 Bd du Neuvième de Ligne 39 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail durables pour divers départements de la Ville

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Marché public de fournitures à bordereau de prix et en 4 lots ayant pour but la fourniture, pendant 48 mois, de vêtements de travail durables pour divers départements de la Ville.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069467

Des nouveaux documents du marché ont été uploadé, les changements apportés sont surlignés en jaune dans les documents, et voici les détails:

Sur la version FR «010893_csc_vêtements travail_FR_erratum»

Page 42:

Le code couleur du rose de la blouse était manquant (203 C). Il faut lire

[...] Blouse - femme - rose, proche du pantone 203 C [...], au lieu de

[...] Blouse - femme - rose, proche du pantone xxx [...].

Pages 46 et 59:

Descriptions techniques des tissus du pantalon pour femme et du K-Way. Il faut lire

[...] variation dimensionnelle: longueur et largeur ± 3 % [...], au lieu de ±5 %

Sur la version NL «010893_bestek_werkkledij_NL_erratum».

Page 39:

Tablier homme: il manquait une ligne dans la description générale, comparé à la version FR. Ceci a été ajouté: «Rug lengte: 105 cm».

Page 43:

Pour la blouse, il y avait 2 erreurs, dans la composition du tissu (RPET au lieu de polyester) et la couleur pantone était manquante pour le rose (203 C). Il faut lire

[...] Samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en RPET (65 tot 60 %) [...], au lieu de

[...] Samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en polyester (65 tot 60 %) [...];

Et il faut lire:

[...] Bloes - vrouw - roze, dicht bij de pantone 203 C [...], au lieu de

[...] Bloes - vrouw - roze [...].

Pages 51 et 55:

Tissus de la doublure en polar du parka et du bodywarmer, il faut lire

[...] Maatverandering: lengte en breedte ± 5 % [...], au lieu de ± 3 %.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Stad Brussel - Aankoopcentrale 0207.373.429_203 Negende Linielaan 39 Brussel 1000 Telefoon: +32 22794200 _hidden_@brucity.be http://www.brussels.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de Stad

Centrale d'achats-CDA/010893/PAD-F02_0

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van duurzame werkkledij voor verschillende departementen van de Stad.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069467

Nieuwe documenten worden geüpload, de aangebrachte wijzigingen zijn in geel gemarkeerd in de documenten en hier zijn de details:

Op de FR versie '010893_csc_vêtements travail_FR_erratum'.

Pagina 42: de pantone kleur van de roze ontbrak (203 C). Er moet gelezen worden:

- [...] blouse - femme - rose, proche du pantone 203 C [...], in plaats van [...] blouse - femme - rose, proche du pantone xxx [...].

Paginas 46 en 49: technische beschrijvingen van de stoffen voor de broek voor vrouwen en K-Way. Er moet gelezen worden:

- [...] variation dimensionnelle: longueur et largeur ± 3%[...], in plaats van ±5 %.

Op de NL versie, '010893_bestek_werkkledij_NL_erratum'

Pagina 39: schort voor man: er ontbrak een lijn in de algemene omschrijving, in vergelijking met de FR versie. Deze werd toegevoegd: 'Rug lengte: 105 cm'

Pagina 43: voor de bloes waren er 2 fouten, in de samenstelling van de stof (rPET in plaats van polyester) en de pantone kleur ontbrak voor de roze (203 C). Er moet gelezen worden:

- [...] samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en rPET (65 tot 60 %)[...], in plaats van [...] samenstelling van de stof: exclusief katoen (35 tot 40 %) en polyester (65 tot 60 %) [...].

En het moet gelezen worden:

- [...] bloes - vrouw - roze, dicht bij de pantone 203 C [...], in plaats van [...] bloes - vrouw - roze [...].

Paginas 51 en 55: stof van de fleece voor de parka en de bodywarmer. Er moet gelezen worden

- [...] Maatverandering: lengte en breedte ± 5% [...], in plaats van ± 3 %.