Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097786-2020 ( Ref: 049584-2018)
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Motorvoertuigen
Aanbestedende overheid:
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34100000
Beschrijving:
Motorvoertuigen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcel Broodthaersplein 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367882

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aankoop vrachtwagens 2020-2021

I-FBA51-0000590548-F06_0

Aankoop vrachtwagens 2020-2021.

3251575.00

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg

Perceel nr.: 1

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg.

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie

Perceel nr.: 2

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049584 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 1

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Renault V.I. Belgique Avenue du Hunderenveld 10 Sint-Agatha-Berchem 1082 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 2

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Iveco Belgium Alfons Gossetlaan 28A, 3 Dilbeek 1702

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel SA - Procurement, division I-FBA.51 0869.763.267_25562 Place Marcel Broodthaers 2 Bruxelles 1060 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367882

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Achat camions 2020-2021

I-FBA51-0000590548-F06_0

Achat camions 2020-2021.

3251575.00

Camion double cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation diesel

Perceel nr.: 1

Camion double cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation diesel.

Camion simple cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation CNG

Perceel nr.: 2

Camion simple cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation CNG.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049584 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 1

Camion double cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation diesel

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Renault VI Belgique Avenue du Hunderenveld 10 Berchem-Sainte-Agath 1082 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 2

Camion simple cabine avec caisse fermée et élévateur 1 500 kg motorisation CNG

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Iveco Belgium Alfons Gossetlaan 28A 3 Dilbeek 1702

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Le Conseil d'État Rue de Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 0869.763.267_25562 Marcel Broodthaersplein 2 Brussel 1060 _hidden_@infrabel.be www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367882

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aankoop vrachtwagens 2020-2021

I-FBA51-0000590548-F06_0

Aankoop vrachtwagens 2020-2021.

3251575.00

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg

Perceel nr.: 1

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg.

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie

Perceel nr.: 2

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 023-049584 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 1

Vrachtwagen met diesel motor, dubbele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Renault V.I. Belgique Avenue du Hunderenveld 10 Sint-Agatha-Berchem 1082 Opdracht nr.: 0000590548 Perceel nr.: 2

Vrachtwagen met CNG motor enkele cabine, gesloten laadkast en laadklep 1 500 kg. CNG motorisatie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-24 Naam en adres van de contractant: Iveco Belgium Alfons Gossetlaan 28A, 3 Dilbeek 1702

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24