Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097788-2020 ( Ref: 508730-2019)
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Aanbestedende overheid:
North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09000000, 09120000, 09123000, 09310000, 65200000, 65300000
Beschrijving:
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
Gasvormige brandstoffen.
Aardgas.
Elektriciteit.
Gasdistributie en aanverwante diensten.
Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678 John Kennedylaan 32 - Haven 3000A Gent 9042 De heer Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550 _hidden_@northseaport.com Fax: +32 92515406 www.northseaport.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Levering van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit

2019-015

North Sea Port Flanders zoekt een partner voor het leveren van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit voor de eigen kantoorgebouwen, werkplaatsen en openbare verlichting op verschillende locaties in Gent.

Het detail van de EAN-nummers, verbruiksprognoses en kwartierdata is vermeld in de Excel-bijlage C.

Tijdens de leveringsperiode kunnen aansluitingen worden toegevoegd en/of verwijderd. De aansluitingen elektriciteit en/of aardgas moeten worden toegevoegd aan deze opdracht aan dezelfde leveringsvoorwaarden en de verwijdering ervan heeft geen effect op die leveringsvoorwaarden.

Levering van 100 % groene elektriciteit

Perceel nr.: 1

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over een 15-tal aansluitingen (LS + HS).

Levering van (aard)gas

Perceel nr.: 2

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32 - Haven 3000A te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over 3 aansluitingen.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-508730 Opdracht nr.: 2019-015 Perceel nr.: 1

Levering van 100 % groene elektriciteit

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-09 Opdracht nr.: 2019-015 Perceel nr.: 2

Levering van (aard)gas

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

North Sea Port Flanders nv van publiek recht 0218 843 678 John Kennedylaan 32 - Haven 3000A Gent 9042 De heer Mark Van den Bosch Telefoon: +32 92510550 _hidden_@northseaport.com Fax: +32 92515406 www.northseaport.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Levering van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit

2019-015

North Sea Port Flanders zoekt een partner voor het leveren van (aard)gas en 100 % groene elektriciteit voor de eigen kantoorgebouwen, werkplaatsen en openbare verlichting op verschillende locaties in Gent.

Het detail van de EAN-nummers, verbruiksprognoses en kwartierdata is vermeld in de Excel-bijlage C.

Tijdens de leveringsperiode kunnen aansluitingen worden toegevoegd en/of verwijderd. De aansluitingen elektriciteit en/of aardgas moeten worden toegevoegd aan deze opdracht aan dezelfde leveringsvoorwaarden en de verwijdering ervan heeft geen effect op die leveringsvoorwaarden.

Levering van 100 % groene elektriciteit

Perceel nr.: 1

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32, Haven 3000A te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over een 15-tal aansluitingen (LS + HS).

Levering van (aard)gas

Perceel nr.: 2

North Sea Port Flanders nv van publiek recht, John Kennedylaan 32 - Haven 3000A te 9042 Gent/Technisch gebouw Skaldenstraat, Skaldenstraat 56, Haven 3645A te 9042 G[...] (zie opdrachtdocumenten).

North Sea Port Flanders beschikt over 3 aansluitingen.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-508730 Opdracht nr.: 2019-015 Perceel nr.: 1

Levering van 100 % groene elektriciteit

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-09 Opdracht nr.: 2019-015 Perceel nr.: 2

Levering van (aard)gas

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-09

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-24