Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 41/2020 - 097890-2020 ( Ref: 179465-2019)
Publicatiedatum:27/02/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Lektestdiensten
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71631430
Beschrijving:
Lektestdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Joeri Van Caneghem Telefoon: +32 92634794 _hidden_@fluvius.be Fax: +32 92634748 www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368069 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gaslekdetectie

Fluvius-EAN10AD010_1-F06_0

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

1649442.00

Gaslekdetectie met detectiewagen

Perceel nr.: 1

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: 2.1 Kwaliteitsborging Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: 2.2 Capaciteitsborging Weging: 25 Prijs Weging: 50

Gaslekdetectie te voet

Perceel nr.: 2

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: 2.1 Kwaliteitsborging Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: 2.2 Capaciteitsborging Weging: 25 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-179465 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Gaslekdetectie met detectiewagen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: The Sniffers nv Poeierstraat 14 Balen 2490 Geraamde totale waarde: 1494103.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1367286.00 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 2

Gaslekdetectie te voet

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: The Sniffers nv Poeierstraat 14 Balen 2490 Geraamde totale waarde: 284601.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 282156.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Joeri Van Caneghem Telefoon: +32 92634794 _hidden_@fluvius.be Fax: +32 92634748 www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368069 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gaslekdetectie

Fluvius-EAN10AD010_1-F06_0

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

1649442.00

Gaslekdetectie met detectiewagen

Perceel nr.: 1

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: 2.1 Kwaliteitsborging Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: 2.2 Capaciteitsborging Weging: 25 Prijs Weging: 50

Gaslekdetectie te voet

Perceel nr.: 2

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van 'indicaties', m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: 2.1 Kwaliteitsborging Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: 2.2 Capaciteitsborging Weging: 25 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-179465 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

Gaslekdetectie met detectiewagen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: The Sniffers nv Poeierstraat 14 Balen 2490 Geraamde totale waarde: 1494103.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1367286.00 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 2

Gaslekdetectie te voet

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-12-20 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: The Sniffers nv Poeierstraat 14 Balen 2490 Geraamde totale waarde: 284601.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 282156.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-02-25