N. 181/2021 - 472165-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 181/2021 - 472165-2021 ( Ref: 155847-2021)
Publicatiedatum:17/09/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'analyses
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71620000
Beschrijving:
Analysediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422754

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van radio-chemische analyses in (drink)water.

VMW-20210037-F06_0

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 061-155847 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-09-02 Naam en adres van de contractant: Eurofins Belgium NV Venecoweg 5 Nazareth 9810

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422754

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van radio-chemische analyses in (drink)water.

VMW-20210037-F06_0

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 061-155847 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-09-02 Naam en adres van de contractant: Eurofins Belgium NV Venecoweg 5 Nazareth 9810

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14