N. 208/2021 - 545209-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 208/2021 - 545209-2021 ( Ref: 310652-2021)
Publicatiedatum:26/10/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15284511 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426804

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

OVAM-DOS 8485 - BN191117-F03_0

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739620.00

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 118-310652 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-09-30 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: GRC nv Haven 1025 - Scheldedijk 30 Zwijndrecht 2070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739620.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15284511 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426804

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

OVAM-DOS 8485 - BN191117-F03_0

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739620.00

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 118-310652 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-09-30 Aantal inschrijvingen: 5 Naam en adres van de contractant: GRC nv Haven 1025 - Scheldedijk 30 Zwijndrecht 2070 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 739620.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-21