N. 208/2021 - 545227-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 208/2021 - 545227-2021 ( Ref: 306977-2021)
Publicatiedatum:26/10/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426848

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

OVAM-DOS 8484 - RO210402-F03_0

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1500000.00

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Perceel nr.: 1

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Gunningscriteria

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Perceel nr.: 2

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Gunningscriteria

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Perceel nr.: 3

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306977 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen Perceel nr.: 1

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: Envirosoil nv Siemenslaan +12 OOstkamp 8020 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen Perceel nr.: 2

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: Witteveen&Bos nv Posthoflei 5 bus 1 Antwerpen 2600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg Perceel nr.: 3

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: ABO nv Derbystraat 55 Gent 9051 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-21


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426848

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

OVAM-DOS 8484 - RO210402-F03_0

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1500000.00

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Perceel nr.: 1

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Gunningscriteria

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Perceel nr.: 2

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Gunningscriteria

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Perceel nr.: 3

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 117-306977 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen Perceel nr.: 1

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: Envirosoil nv Siemenslaan +12 OOstkamp 8020 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen Perceel nr.: 2

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: Witteveen&Bos nv Posthoflei 5 bus 1 Antwerpen 2600 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00 Opdracht nr.: uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg Perceel nr.: 3

uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-14 Aantal inschrijvingen: 4 2 4 Naam en adres van de contractant: ABO nv Derbystraat 55 Gent 9051 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-21