N. 228/2021 - 601183-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 228/2021 - 601183-2021 ( Ref: 333174-2021)
Publicatiedatum:24/11/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services financiers et d'assurance
Aanbestedende overheid:
Schelle 0207.536.547_21115

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66000000
Beschrijving:
Financiële en verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schelle 0207.536.547_21115 Fabiolalaan 55 Schelle 2627 Sofie Verlinden Telefoon: +32 472704563 _hidden_@vandessel.be http://www.schelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429403

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle

Schelle-VVD-2021-06-F03_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet op Overheidsopdrachten (hierna: de Wet).

De opdracht is een opdracht van verzekeringsdiensten. CPV-code: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten.

Voorwerp van deze diensten: Het afsluiten van een raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle.

De opdracht is onderverdeeld in 5 percelen:

Perceel 1: Personenverzekering

Perceel 2: Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel 3: Zaakschade

Perceel 4: Motorrijtuigen

Perceel 5 (OPTIONEEL): Cyber security

De inschrijver kan inschrijven voor één of meerdere percelen. De opdracht wordt gegund aan één of meerdere kandidaten. Elk perceel kan apart gegund worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere percelen niet te gunnen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250000.00

Personen

Perceel nr.: 1

Verzekering personen

Gunningscriteria

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel nr.: 2

Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Gunningscriteria

Zaakschade

Perceel nr.: 3

Verzekering zaakschade

Gunningscriteria

Motorrijtuigen

Perceel nr.: 4

Verzekering motorrijtuigen

Gunningscriteria

Cyber security

Perceel nr.: 5

Verzekering cyber security

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-333174 Perceel nr.: 1 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ethias NV Hasselt Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120000.00 Perceel nr.: 2 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: AXA Belgium NV Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00 Perceel nr.: 3 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ethias NV Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60000.00 Perceel nr.: 4 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: AXA Belgium Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Perceel 5 - Cyber security werd niet gegund.

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Schelle 0207.536.547_21115 Fabiolalaan 55 Schelle 2627 Sofie Verlinden Telefoon: +32 472704563 _hidden_@vandessel.be http://www.schelle.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429403

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle

Schelle-VVD-2021-06-F03_0

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin van art. 2, 21° van de Wet op Overheidsopdrachten (hierna: de Wet).

De opdracht is een opdracht van verzekeringsdiensten. CPV-code: 66000000 - Financiële en verzekeringsdiensten.

Voorwerp van deze diensten: Het afsluiten van een raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor gemeente, OCMW en AGB Fluctus Schelle.

De opdracht is onderverdeeld in 5 percelen:

Perceel 1: Personenverzekering

Perceel 2: Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel 3: Zaakschade

Perceel 4: Motorrijtuigen

Perceel 5 (OPTIONEEL): Cyber security

De inschrijver kan inschrijven voor één of meerdere percelen. De opdracht wordt gegund aan één of meerdere kandidaten. Elk perceel kan apart gegund worden.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor één of meerdere percelen niet te gunnen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 250000.00

Personen

Perceel nr.: 1

Verzekering personen

Gunningscriteria

Algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Perceel nr.: 2

Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand

Gunningscriteria

Zaakschade

Perceel nr.: 3

Verzekering zaakschade

Gunningscriteria

Motorrijtuigen

Perceel nr.: 4

Verzekering motorrijtuigen

Gunningscriteria

Cyber security

Perceel nr.: 5

Verzekering cyber security

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 126-333174 Perceel nr.: 1 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ethias NV Hasselt Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120000.00 Perceel nr.: 2 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: AXA Belgium NV Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 24000.00 Perceel nr.: 3 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Ethias NV Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60000.00 Perceel nr.: 4 Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-11-18 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: AXA Belgium Brussel Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Perceel 5 - Cyber security werd niet gegund.

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen Antwerpen 2000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19