N. 228/2021 - 601188-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 228/2021 - 601188-2021 ( Ref: 323613-2021)
Publicatiedatum:24/11/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de maintenance et de réparation de logiciels
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
32223000, 32235000, 32333100, 48814500, 48900000, 50312600, 50343000, 72267000
Beschrijving:
Videotransmissieapparatuur.
Bewakingssysteem met gesloten circuit.
Videorecorders.
Casemixsysteem.
Diverse software en computersystemen.
Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie.
Reparatie en onderhoud van video-uitrusting.
Onderhouds- en reparatiediensten voor software.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002 VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82 Gent 9000 Telefoon: +32 92762839 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429472

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Digitaal Videoplatform Verkeerscentrum

EMG-VC/2021/5-F03_0

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel

+/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel +/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: prijs Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: plan van aanpak m.b.t. overdracht en niveau team Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit onderhoudsprocessen Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit en performantie vervanghardware Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit, mogelijkheden en performantie mediaserver oplossing Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323613 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent 0316.380.841_17002 VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82 Gent 9000 Telefoon: +32 92762839 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429472

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Digitaal Videoplatform Verkeerscentrum

EMG-VC/2021/5-F03_0

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel

+/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Het verder uitbouwen en onderhouden van een reeds bestaand digitaal videoplatform (momenteel Genetec 5.9), hetwelk 24u op 24 in gebruik is bij het Verkeerscentrum. Het systeem telt momenteel +/- 1900 operationele verkeerscamera’s en +/- 30 visualisatie-eilanden.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: prijs Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: plan van aanpak m.b.t. overdracht en niveau team Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit onderhoudsprocessen Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit en performantie vervanghardware Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit, mogelijkheden en performantie mediaserver oplossing Weging: 10 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 122-323613 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19