N. 229/2021 - 601854-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 229/2021 - 601854-2021 ( Ref: 549324-2021)
Publicatiedatum:25/11/2021
Uiterste datum:30/11/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Travaux de construction de pistes cyclables
Aanbestedende overheid:
De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45000000, 45200000, 45233162
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden.
Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden.
Aanleggen van fietspad.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Bruxelles 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Construction de pistes cyclables le long de la 'Grote Baan' (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Travaux pour la construction de pistes cyclables

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-20 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-549324

RectificationTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Bruxelles 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Construction de pistes cyclables le long de la 'Grote Baan' (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Travaux pour la construction de pistes cyclables

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-20 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-549324

Rectification


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Werkvennootschap NV van publiek recht 0884.329.501_554881 Sint-Lazaruslaan 4-10 Brussel 1210 _hidden_@dwv.vlaanderen https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=427224

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg van fietspaden langs de Grote Baan (N715)

DWV-NZL-QW.N715F-WK-01-F02_0

Werken voor de aanleg van fietspaden

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-20 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 211-549324

Terechtwijzend bericht