N. 119/2022 - 336211-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2022 - 336211-2022 ( Ref: 605271-2021)
Publicatiedatum:22/06/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Aanbestedende overheid:
Universitair Ziekenhuis Brussel UZB

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79000000
Beschrijving:
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Brussel UZB Laarbeeklaan 101 Brussel 1090 De heer Geert Depamelaere Telefoon: +32 24775635 _hidden_@uzbrussel.be Fax: +32 24775443 www.uzbrussel.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst rekruteringscommunicatie

2021889GDP

zie II.1.1

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 860.00

Rekruteringscommunicatie

Perceel nr.: 1

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel

zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creatief concept en uitwerking opdracht 1 Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling van dedicated team en SPOC Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40

Online communicatie/sociale media

Perceel nr.: 2

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel

zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creatief concept en uitwerking opdracht 2 Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling van dedicated team en SPOC Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-605271 Opdracht nr.: 2021889GDP

Online communicatie/sociale media

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-28 Aantal inschrijvingen: 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: SO BUZZY gcv Hazenweg 2 STEENOKKERZEEL 1820 _hidden_@sobuzzy.be www.sobuzzy.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 860.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu Quatre Brasstraat 13 BRUSSEL 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universitair Ziekenhuis Brussel UZB Laarbeeklaan 101 Brussel 1090 De heer Geert Depamelaere Telefoon: +32 24775635 _hidden_@uzbrussel.be Fax: +32 24775443 www.uzbrussel.be Universitair ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst rekruteringscommunicatie

2021889GDP

zie II.1.1

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 860.00

Rekruteringscommunicatie

Perceel nr.: 1

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel

zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creatief concept en uitwerking opdracht 1 Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling van dedicated team en SPOC Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40

Online communicatie/sociale media

Perceel nr.: 2

Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel

zie II.2.1

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Creatief concept en uitwerking opdracht 2 Weging: 50 Kwaliteitscriterium Naam: Samenstelling van dedicated team en SPOC Weging: 10 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-605271 Opdracht nr.: 2021889GDP

Online communicatie/sociale media

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-28 Aantal inschrijvingen: 1 0 0 1 Naam en adres van de contractant: SO BUZZY gcv Hazenweg 2 STEENOKKERZEEL 1820 _hidden_@sobuzzy.be www.sobuzzy.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 860.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu Quatre Brasstraat 13 BRUSSEL 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17