N. 182/2022 - 516157-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 2 oktober 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 182/2022 - 516157-2022 ( Ref: 428864-2022)
Publicatiedatum:21/09/2022
Uiterste datum:30/09/2022
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecte pour les bâtiments
Aanbestedende overheid:
BV Fort 4 0759932741

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45112700, 45112711, 45212350, 45454100, 71000000, 71200000, 71221000, 71222000, 71230000, 71240000, 71250000, 71300000, 71420000
Beschrijving:
Werkzaamheden voor landschapsarchitectuur.
Landschappelijk ontwerp voor parken.
Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde.
Restauratiewerkzaamheden.
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
Diensten door architectenbureaus voor gebouwen.
Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen.
Organisatie van een architectenprijsvraag.
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning.
Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles.
Dienstverlening door ingenieurs.
Landschapsarchitectuurdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BV Fort 4 0759932741 Stadsplein 1 Mortsel 2640 De heer Maarten Bastiaensens Telefoon: +32 34441837 _hidden_@mortsel.be www.mortsel.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

volledige studieopdracht voor de renovatie, herbestemming en restauratie van Fort 4

2022 D 10

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-428864

Volgende documenten werden vervangen op 16 september 2022:

- bestek 2022 D 10.pdf

door

- 20220916 bestek 2022 D 10.pdf

De aanpassingen werden in rood aangeduid.

Volgende documenten werden toegevoegd op 16 september 2022:

- 20220916 vraag-antwoord.pdf

- 7019-BRUG-presentatie-20210128.pdf

- Fort 4 masterplan 20220916.jpg

Gelieve bij uw inschrijving het attest toe te voegen dat rekening gehouden werd met het terechtwijzend bericht nr. 1.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BV Fort 4 0759932741 Stadsplein 1 Mortsel 2640 De heer Maarten Bastiaensens Telefoon: +32 34441837 _hidden_@mortsel.be www.mortsel.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

volledige studieopdracht voor de renovatie, herbestemming en restauratie van Fort 4

2022 D 10

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-16 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 150-428864

Volgende documenten werden vervangen op 16 september 2022:

- bestek 2022 D 10.pdf

door

- 20220916 bestek 2022 D 10.pdf

De aanpassingen werden in rood aangeduid.

Volgende documenten werden toegevoegd op 16 september 2022:

- 20220916 vraag-antwoord.pdf

- 7019-BRUG-presentatie-20210128.pdf

- Fort 4 masterplan 20220916.jpg

Gelieve bij uw inschrijving het attest toe te voegen dat rekening gehouden werd met het terechtwijzend bericht nr. 1.