N. 179/2023 - 561759-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2023 - 561759-2023 ( Ref: 508807-2023)
Publicatiedatum:18/09/2023
Uiterste datum:02/10/2023
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'installation de matériel électrique
Aanbestedende overheid:
Elia Asset 0475.028.202_27714

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31681500, 45314300, 51110000
Beschrijving:
Oplaadtoestellen.
Aanleg van kabelinfrastructuur.
Installatie van elektrische uitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV chargeurs et services

Elia Asset-WS1576784017-F05_1

Accord-cadre pour l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques et la fourniture de services associés.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 161-508807 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2023-09-20 10:00 2023-10-02 10:00

La date de soumission est reportée au 02/10/2023 10:00.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 boulevard de l'Empereur 20 Bruxelles 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV chargeurs et services

Elia Asset-WS1576784017-F05_1

Accord-cadre pour l'installation de bornes de recharge pour voitures électriques et la fourniture de services associés.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 161-508807 IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 2023-09-20 10:00 2023-10-02 10:00

La date de soumission est reportée au 02/10/2023 10:00.


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Elia Asset 0475.028.202_27714 Keizerslaan 20 Brussel 1000 Guillaume Byttebier Telefoon: +32 23822265 _hidden_@elia.be www.elia.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

EV laders en diensten

Elia Asset-WS1576784017-F05_1

Raamakkoord voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische wagens en het leveren van bijhorende diensten.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 161-508807 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2023-09-20 10:00 2023-10-02 10:00

De indieningsdatum is uitgesteld naar 02/10/2023 10:00.