N. 179/2023 - 559662-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2023 - 559662-2023 ( Ref: 513573-2023)
Publicatiedatum:18/09/2023
Uiterste datum:26/09/2023
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Transport non régulier de passagers
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
60120000, 60140000
Beschrijving:
Taxidiensten.
Personenvervoer zonder dienstregeling.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme

De Lijn- Exploitatie-De Lijn - Exploitatie - PR-2022-050b - Nachtflex Brugge-F05_2

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme met een looptijd van zes jaar éénmaal verlengbaar met vijf jaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 163-513573 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2023-09-20 09:00 2023-09-26 09:00

Beste

De uiterlijke indieningsdatum wordt verschoven naar 26 september 2023 om 9u

Gelieve ook rekening te houden met de extra toegevoegde documenten

- Wijziging meetstaat (zie bijlage): de zwarte velden mogen niet ingevuld worden.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 0242.069.537_22551 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=492480

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme

De Lijn- Exploitatie-De Lijn - Exploitatie - PR-2022-050b - Nachtflex Brugge-F05_2

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Raamovereenkomst voor de exploitatie van vervoer op maat Flex 100% beschikbaar voor rekening van de V.V.M. De Lijn voor nacht flex Oostkamp-Zedelgem-Damme met een looptijd van zes jaar éénmaal verlengbaar met vijf jaar

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 163-513573 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2023-09-20 09:00 2023-09-26 09:00

Beste

De uiterlijke indieningsdatum wordt verschoven naar 26 september 2023 om 9u

Gelieve ook rekening te houden met de extra toegevoegde documenten

- Wijziging meetstaat (zie bijlage): de zwarte velden mogen niet ingevuld worden.