N. 316438 (2018-526391) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2
Beknopte beschrijving : Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is). Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20). Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8
N. 316438 (2018-526391)
Relatie: 2018-524408 
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A2/100-F02_1
Publicatie datum: 15/09/2018
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/09/2018 2018-526746 2018-526391 2_E1
15/09/2018 2018-526391 2018-524408 1_E1
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
15/09/2018 2018-526391 2018-524408 1_E1
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
04/08/2018 2018-522248 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Diestepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Telefoon: +32 16665750
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316438

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2


AWV Vl-Br-X21/A2/100-F02_1

Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is).

Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20).

Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.

Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-09-13
BE001
Referentie van de aankondiging: 2018-524408
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 165-376327
Originele datum van verzending: 2018-08-29
VI.3)
Nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht worden de bijlagen "X21-A2-100 Invulformulier fictieve korting", "X21-A2-100 Invulformulier Financiële Selectiegegevens - geen THV", " X21-A2-100 Invulformulier Financiële Selectiegegevens - THV" en "X21-A2-100 Modeldocument verzekeringen" en de plannen "1M3D8FO01008102", "1M3D8FO01060800", "1M3D8FO01085801", "1M3D8FO01085900", "1M3D8FO01086000" en "plannen bestaande toestand viaduct WOL V" gepubliceerd alsook een nieuwe versie van het bestek en de bijhorende meetstaat. Het document 'RB2 Overzicht wijzigingen' bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen.


Middels dit rechtzettingsbericht worden de bijlagen "X21-A2-100 Invulformulier fictieve korting", "X21-A2-100 Invulformulier Financiële Selectiegegevens - geen THV", " X21-A2-100 Invulformulier Financiële Selectiegegevens - THV" en "X21-A2-100 Modeldocument verzekeringen" en de plannen "1M3D8FO01008102", "1M3D8FO01060800", "1M3D8FO01085801", "1M3D8FO01085900", "1M3D8FO01086000" en "plannen bestaande toestand viaduct WOL V" gepubliceerd alsook een nieuwe versie van het bestek en de bijhorende meetstaat. Het document 'RB2 Overzicht wijzigingen' bevat een overzicht met alle betreffende wijzigingen.