Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 348707 (2000-000000)
Relatie: 2019-523186 
Referentienummer:VRW-2019-310089-11014-GEVA-F50_1
Publicatie datum:02/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting
Beknopte beschrijving:
IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West, Oude Gentweg, 75A, 8000 BRUGGE BE, Geert Vanhauwaert
+32 479819551
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
02/08/2019 2000-000000 2019-523186 1_E1
29/07/2019 2019-523186 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26959
Oude Gentweg, 75A
BRUGGE
8000
Geert Vanhauwaert
Telefoon: +32 479819551
Geert.Vanhauwaert@buildingsagency.be
http://www.buildingsagency.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348707

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting


VRW-2019-310089-11014-GEVA-F50_1

IEPER - FOD JUSTITIE - Installeren van verlichting


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-02
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-523186
Originele datum van verzending: 2019-07-29
IV.2.4)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2019-08-13
2019-08-28
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-523739
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be