Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 349203 (2019-526131)
Relatie: 2019-523792 
Referentienummer:Enabel-MIE 005-F02_0
Publicatie datum:28/08/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Beknopte beschrijving:
Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales
Aanbestedende overheid:
Enabel, Hoogstraat 147, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
28/08/2019 2019-526131 2019-523792 0_E3
03/08/2019 2019-523792 2019-523771 0_E2
02/08/2019 2019-523771 0
02/08/2019 2019-523771 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Enabel
Nationaal identificatienummer: 0264.814.354_20100
Hoogstraat 147
Brussel
1000
sara.touhami@enabel.be
http://www.enabel.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349203

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


Enabel-MIE 005-F02_0

Marché de Services relatif à la réalisation d'un diagnostic filières et chaînes de valeur au sein des pôles de développement et identification des interventions potentielles en infrastructures rurales


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-28
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-523792
Originele datum van verzending: 2019-08-02

Une liste des questions et réponses datée du 28.08.2019 est disponible sur e-notification et sur le site internet de Enabel.