Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358495 (2019-535889)
Relatie: 2019-535816 
Referentienummer:Fluvius Klassieke sector-R002210 OB Valk-F02_1
Publicatie datum:08/11/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
R/002210 Oudsbergen – Valkstraat
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst vooral:- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …- Grondwerken- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering- Allerhande werken- Belijningen en bebordingen (signalisatie)- Het aansluiten van huizen en straatkolken
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE BE
+32 11266338
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
08/11/2019 2019-535889 2019-535816 1_E1
07/11/2019 2019-535816 0
07/11/2019 2019-535816 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
Telefoon: +32 11266338
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358495

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/002210 Oudsbergen - Valkstraat


Fluvius Klassieke sector-R002210 OB Valk-F02_1

De opdracht behelst vooral:

- Signalisatie van de werken in de verschillende uitvoeringsfasen

- Opbreken van verhardingen, lijnvormige elementen, buizen, …

- Grondwerken

- Aanleggen van rijbaanverharding in bitumineuze verharding

- Uitvoeren van betonnen lijnvormige elementen

- Plaatsen van RWA- en DWA- riolering

- Allerhande werken

- Belijningen en bebordingen (signalisatie)

- Het aansluiten van huizen en straatkolken


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-08
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-535816
Originele datum van verzending: 2019-11-07
IV.2.2)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2019-12-09
14:10
2019-12-10
10:10
IV.2.7)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
2019-12-09
14:10
2019-12-10
10:10

Wijziging datum.