Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 358524 (2019-536120)
Relatie: 2019-535821 
Referentienummer:POM West-Vlaanderen-2019/2204-33-F02_0
Publicatie datum:12/11/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge
Beknopte beschrijving:
Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).
Aanbestedende overheid:
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, Koning Leopold III laan 66, 8200 Brugge BE, Mevrouw Barbara Peene
+32 478613710
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/11/2019 2019-536120 2019-535821 0_E2
07/11/2019 2019-535821 0
07/11/2019 2019-535821 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0881.702.779_300
Koning Leopold III laan 66
Brugge
8200
Mevrouw Barbara Peene
Telefoon: +32 478613710
Barbara.peene@pomwvl.be
www.pomwvl.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=358524

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwerp en realisatie van de demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6e verdieping) te Zeebrugge


POM West-Vlaanderen-2019/2204-33-F02_0

Inrichting van een demonstrator Physical Internet in de ABC Toren (6de verdieping), Zeebrugge. De opdracht is opgedeeld in drie fases of posten: het ontwerp, de realisatie en het onderhoud en support (inclusief licentie op software).


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-11-12
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-535821
Originele datum van verzending: 2019-11-07

De bestekdocumenten waren voor sommige aankopers niet zichtbaar, deze werden via een erratum opnieuw toegevoegd en zijn identiek aan de oorspronkelijk geplaatste documenten.