Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360682 (2019-540754)
Relatie: 2019-538733 
Referentienummer:AGSA-19-02-F02_0
Publicatie datum:19/12/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Bijzonder bestek bedrijventerrein Siesegem: Wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein Siesegem – Fase 1A
Beknopte beschrijving:
Ter hoogte van Siesegemkouter wordt er regionaal bedrijventerrein, Siesegem genaamd, aangelegd. De opdracht omvat de uitvoering van de werken voor fase 1A van het regionaal bedrijventerrein.De werken opvatten:• Rooien van beplantingen en vellen van bomen;• Opbreken van verhardingen t.h.v. Blauwenbergstraat en Merestraat;• Grondwerken voor aanleg bufferbekkens en wegenis;• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;• Aanleggen van grachten en wadi's uitgerust met schotbalken en overstorten;• Aanleggen van nieuwe wegenis inclusief fiets- en voetpaden;• Aanleg van een blusvijver;• Bouwen van lozingsconstructie voor blusvijver;• Beplantingen;• Grasbezaaiingen;• Signalisatie en wegmarkeringen;• Groenonderhoud gedurende de waarborgtermijn.
Aanbestedende overheid:
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst, Hopmarkt 50, 9290 Aalst BE, Evelien De Coster
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/12/2019 2019-540754 2019-538733 0_E2
03/12/2019 2019-538733 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst
Nationaal identificatienummer: 0829.241.320_29416
Hopmarkt 50
Aalst
9290
Evelien De Coster
evelien.decoster@agsa.aalst.be
www.stadsontwikkeling-aalst.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360682

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bijzonder bestek bedrijventerrein Siesegem: Wegenis- en rioleringswerken en groenaanleg voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein Siesegem - Fase 1A


AGSA-19-02-F02_0

Ter hoogte van Siesegemkouter wordt er regionaal bedrijventerrein, Siesegem genaamd, aangelegd. De opdracht omvat de uitvoering van de werken voor fase 1A van het regionaal bedrijventerrein.

De werken opvatten:

• Rooien van beplantingen en vellen van bomen;

• Opbreken van verhardingen t.h.v. Blauwenbergstraat en Merestraat;

• Grondwerken voor aanleg bufferbekkens en wegenis;

• Aanleggen van rioleringen en bouwen van inspectieputten;

• Aanleggen van grachten en wadi's uitgerust met schotbalken en overstorten;

• Aanleggen van nieuwe wegenis inclusief fiets- en voetpaden;

• Aanleg van een blusvijver;

• Bouwen van lozingsconstructie voor blusvijver;

• Beplantingen;

• Grasbezaaiingen;

• Signalisatie en wegmarkeringen;

• Groenonderhoud gedurende de waarborgtermijn.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-19
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-538733
Originele datum van verzending: 2019-12-03

Naar aanleiding van enkele vragen verwijzen wij graag naar het terechtwijzend bericht d.d. 19/12/2019 zoals toegevoegd als begeleidend document.