Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370979 (2020-512315)
Relatie: 2020-510228 
Referentienummer:Boutersem-PPP04K-889/0008/Schoolspo-F02_0
Publicatie datum:14/04/2020
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Aanbestedende overheid:
Gemeente Boutersem, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem BE, De heer Marc Van Esch
+32 16735978
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/04/2020 2020-512315 2020-510228 0_E1
26/03/2020 2020-510228 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Boutersem
Neervelpsestraat 11
Boutersem
3370
De heer Marc Van Esch
Telefoon: +32 16735978
marc.vanesch@boutersem.be
Fax: +32 16735975
www.boutersem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool


Schoolsportzaal/deel 1 renovatie en afbraak-v2

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-04-14
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2020-510228
Originele datum van verzending: 2020-03-26
IV.2.2
2020-05-04
10:00
2020-05-04
10:00