N. 425812 (2021-543037) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425812 (2021-543037)
Relatie: 2021-539958 
Referentienummer:IOK-475043_Landschapspark_SAS-F02_1
Publicatie datum:29/10/2021
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Landschapspark SAS
Beknopte beschrijving:
De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:- opbraak bestaande wegenis en verharding- afgravingswerken- ophogingswerken- graven van grachten- aanleg van riolering- wegherstellingswerken- aanleg van nieuwe verharding- aanleg van bufferbekkens- metselwerken- aanleg van vlonderpaden- groenaanleg en het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode
Aanbestedende overheid:
Gemeente Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel BE, Technische Dienst - Greet De Ruysscher
+32 14580991
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
29/10/2021 2021-543037 2021-539958 1_E2
20/10/2021 2021-541324 2021-539958 1_E1
12/10/2021 2021-539958 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Rijkevorsel
Nationaal identificatienummer: 0204.212.714_21803
Molenstraat 5
Rijkevorsel
2310
Technische Dienst - Greet De Ruysscher
Telefoon: +32 14580991
aanbestedingtd@iok.be
Fax: +32 14589722
www.iok.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425812

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Landschapspark SAS


IOK-475043_Landschapspark_SAS-F02_1

De opdracht behelst infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:

- opbraak bestaande wegenis en verharding

- afgravingswerken

- ophogingswerken

- graven van grachten

- aanleg van riolering

- wegherstellingswerken

- aanleg van nieuwe verharding

- aanleg van bufferbekkens

- metselwerken

- aanleg van vlonderpaden

- groenaanleg en het onderhoud van deze werken gedurende de waarborgperiode


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-29
BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-539958
Originele datum van verzending: 2021-10-12

Conformverklaring en technisch verslag grondonderzoek werden toegevoegd

In de samenvattende opmeting werden posten 12 en 13 gewijzigd van "gebruik binnen de werf" naar "gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP"