N. 434084 (2022-503425) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434084 (2022-503425)
Relatie: 2022-501290 
Referentienummer:Maasmechelen-PPP00M-3825/2005/21/247-F02_0
Publicatie datum:28/01/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Limburg
Onderwerp:
Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
Aanbestedende overheid:
Gemeente Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen BE, De heer Erwin Vranken
+32 89769610
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/02/2022 2022-504214 2022-501290 0_E2
28/01/2022 2022-503425 2022-501290 0_E1
13/01/2022 2022-501290 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Erwin Vranken
Telefoon: +32 89769610
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax: +32 89769649
www.maasmechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


21/247

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-28
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2022-501290
Originele datum van verzending: 2022-01-13

- Aantal vragen van geïnteresseerde inschrijvers

o In artikel I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie onder alinea worden 3 gedetailleerde referenties van gerealiseerde projecten. Type projecten zijn te vaag geformuleerd. Volgende gerealiseerde projecten komen in aanmerking:

Overheidsgebouwen:

 School (kleuter tot Universiteit)

 Huis van het kind

 Inloophuis

 Woonzorgcentrum

 Jeugdlokalen, jeugdhuis

 Woonzorgcentrum

 Dagverzorgingscentrum

Kantoor gebouwen

Kinderopvang / buitenschoolse kinderopvang

- Verduidelijking behoeftebepaling

o In de behoeftebepaling worden drie grote speelruimtes gevraagd met mobiele wanden.

Hier hebben de gebruikers aangegeven dat er geen extra compartimentering nodig is. Wel 3 speelruimtes met vaste wanden.

Bijkomend een extra vestiaire en sanitair gekoppeld aan speelruimte 4. Ruimte zal dienen voor kinderen met specifieke zorgbehoeften.