N. 434084 (2022-504214) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving : zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
N. 434084 (2022-504214)
Relatie: 2022-501290 
Referentienummer: Maasmechelen-PPP00M-3825/2005/21/247-F02_0
Publicatie datum: 03/02/2022
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/02/2022 2022-504214 2022-501290 0_E2
28/01/2022 2022-503425 2022-501290 0_E1
13/01/2022 2022-501290 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Maasmechelen
Heirstraat 239
Maasmechelen
3630
De heer Erwin Vranken
Telefoon: +32 89769610
overheidsopdrachten@maasmechelen.be
Fax: +32 89769649
www.maasmechelen.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Kinderopvang 't Huis - Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang - ontwerper - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


21/247

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-02-03
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2022-501290
Originele datum van verzending: 2022-01-13

Er werd een plan toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Dit plan geeft weer hoe de parking van het Prinsenpark zal worden aangelegd in de zomer 2022.