N. 449954 (2022-532225) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 449954 (2022-532225)
Relatie: 2022-523791 
Referentienummer:De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0008-F02_0
Publicatie datum:24/08/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Re-engineering EMU Colomabrug te Mechelen
Beknopte beschrijving:
Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van elektrische en hydraulische uitrusting van de Colomabrug te Mechelen, inclusief de sturing en bedieningsinrichtingen. De opdracht omvat de volledige studie, de uitvoering, het testen en in bedrijf nemen van nieuwe elektromechanische uitrusting, sturing en bediening in vervanging van de oude installatie
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek BE, Jeroen De Winter
+31 38606211
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/08/2022 2022-532225 2022-523791 0_E2
21/06/2022 2022-523791 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Oostdijk 110
Willebroek
2830
Jeroen De Winter
Telefoon: +31 38606211
contractmanagement.ATE@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449954

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Re-engineering EMU Colomabrug te Mechelen


De Vlaamse Waterweg-ATE-22-0008-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is het vernieuwen van elektrische en hydraulische uitrusting van de Colomabrug te Mechelen, inclusief de sturing en bedieningsinrichtingen. De opdracht omvat de volledige studie, de uitvoering, het testen en in bedrijf nemen van nieuwe elektromechanische uitrusting, sturing en bediening in vervanging van de oude installatie


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-24
BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-523791
Originele datum van verzending: 2022-06-21

Hierbij publiceren wij een terechtwijzend bericht voor bestek ATE-22-0008 - Re-engineering EMU Colomabrug te Mechelen. Dit terechtwijzend bericht werd opgesteld n.a.v. gestelde vragen tijdens het plaatsbezoek. N.a.v. dit terechtwijzend bericht werd de samenvattende opmeting aangepast. Gelieve deze versie van de samenvattende opmeting te gebruiken bij het indienen van uw offerte.