N. 458902 (2022-536790) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458902 (2022-536790)
Relatie: 2022-536171 
Referentienummer:ANB-ANB-TB-TOO-2022-141-F02_0
Publicatie datum:26/09/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Leveren en plaatsen van vlonderpaden
Beknopte beschrijving:
Overheidsopdracht voor het verwijderen en plaatsen van infrastructuurelementen om de wandelroutes te verbeteren. Het gaat om een opdracht voor werken.Deze werken hebben betrekking op het verwijderen en plaatsen van vlonderpaden, het verwijderen en plaatsen van wandelbruggen.De aanbestedende overheid zal de overheidsopdracht sluiten met één opdrachtnemer per perceel.
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel BE, Sofie van der Meer
+47 2187703
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/09/2022 2022-537515 2022-536171 0_E3
26/09/2022 2022-536790 2022-536171 0_E2
21/09/2022 2022-536171 0
21/09/2022 2022-536171 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8
Brussel
1000
Sofie van der Meer
Telefoon: +47 2187703
sofie.vandermeer@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458902

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van vlonderpaden


ANB-ANB-TB-TOO-2022-141-F02_0

Overheidsopdracht voor het verwijderen en plaatsen van infrastructuurelementen om de wandelroutes te verbeteren. Het gaat om een opdracht voor werken.

Deze werken hebben betrekking op het verwijderen en plaatsen van vlonderpaden, het verwijderen en plaatsen van wandelbruggen.

De aanbestedende overheid zal de overheidsopdracht sluiten met één opdrachtnemer per perceel.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-26
BE001
Referentie van de aankondiging: 2022-536171
Originele datum van verzending: 2022-09-21

Wijziging in kader van verplicht plaatsbezoek