N. 470563 (2023-502468) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.
Beknopte beschrijving : Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden. In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijzeOpdracht tegen prijslijst.
N. 470563 (2023-502468)
Relatie: 2023-502069 
Referentienummer: ZOC-OC/2023/003/GGA-F03_0
Publicatie datum: 22/01/2023
 
Type: Gunning
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
25/02/2024 2f42c35d-5a8f-42b0-864d-c47503283270 eb7ed0a3-1e60-4548-8032-aca16025f7e1 1
22/01/2023 2023-502468 2023-502069 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Opdrachtencentrale vzw
Nationaal identificatienummer: 0524.818.005_27933
Stationsweg 55A
Lede
9340
Guido Galle
groepgalle@gmail.com
www.opdrachtencentrale.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470563
aankoopcentrale
aankoopcentrale

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Divers materiaal/producten voor reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne 2023-2027 verdeeld over drie percelen.


ZOC-OC/2023/003/GGA-F03_0

Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


reinigingsmateriaal en producten in HACCP context


Perceel nr.: 1

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit
Weging: 30
Prijs Weging: 70

reinigingsmateriaal en producten voor gewone reiniging


Perceel nr.: 2

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit
Weging: 30
Prijs Weging: 70

producten voor persoonlijke hygiëne


Perceel nr.: 3

Vlaamse provincies en Brussel


Deze overheidsovereenkomst heeft als voorwerp het afsluiten van een raamovereenkomst betreffende een meerjarige overeenkomt (2023-2027) aangaande verschillende percelen voor levering van “producten en materiaal voor reiniging in HACCP context, producten en materiaal voor gewone reiniging en producten voor persoonlijke hygiëne”.

Dit voor de afnemers die aangesloten zijn bij Opdrachtencentrale vzw.

Opdrachtencentrale vzw handelt als aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6° van de Wet. In opdracht van haar aangesloten leden.

In toepassing van artikel 85 van de Wet, kan de Aanbesteder afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze

Opdracht tegen prijslijst.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: kwaliteit
Weging: 30
Prijs Weging: 70

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2023-01-19
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2023-01-19
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2023-01-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


de eerdere procedure werd verkeerdelijk enkel op Belgisch niveau gepubliceerd. Er werd een neiuwe oproep tot kandidaturen gelanceerd met Belgische en Europese publicatie op basis van dezelfde criteria als de eerste oproep


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-22