N. 493829 (2023-535752) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie
Beknopte beschrijving : Zorggroep Sint-Kamillus BierbeekBouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamersPerceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken
N. 493829 (2023-535752)
Referentienummer: Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_0
Publicatie datum: 04/09/2023
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/10/2023 2023-536627 2023-535752 1_E4
08/10/2023 2023-536578 2023-535752 1_E3
28/09/2023 2023-536408 2023-535752 1_E2
14/09/2023 2023-536066 2023-535752 1_E1
04/09/2023 2023-535752 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Organisatie Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer: 0406.633.304_26143
Stropstraat 119
Gent
9000
Geert Smedts
geert.smedts@kamillus.broedersvanliefde.be
https://kamillus.hro.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493829
https://forms.office.com/e/UhUvWgV6cE
Van Belle & Medina architects bvba
Markgravenlei 75
Antwerpen
2018
k.vanbelle@vanbellemedina.com
https://vanbellemedina.com/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493829
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Broeders+van+Liefde-B32218_P01-F02
vzw

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie


Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_0

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Bouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamers

Perceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken


zie hierboven


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2024-01-01

zie aanbestedingsdocumenten


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-10-24
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-10-24
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om uw gegevens/mailadres in te vullen. U

ontvangt daarna een link waarop u het dossier kan downloaden.


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Gent
Opgeëistenlaan, 401A
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-01