N. 493829 (2023-536578) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie
Beknopte beschrijving : Zorggroep Sint-Kamillus BierbeekBouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamersPerceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken
N. 493829 (2023-536578)
Relatie: 2023-535752 
Referentienummer: Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_1
Publicatie datum: 08/10/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/10/2023 2023-536627 2023-535752 1_E4
08/10/2023 2023-536578 2023-535752 1_E3
28/09/2023 2023-536408 2023-535752 1_E2
14/09/2023 2023-536066 2023-535752 1_E1
04/09/2023 2023-535752 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Organisatie Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer: 0406.633.304_26143
Stropstraat 119
Gent
9000
Geert Smedts
geert.smedts@kamillus.broedersvanliefde.be
https://kamillus.hro.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493829

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie


Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_1

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Bouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamers

Perceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-10-05
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-535752
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 171-536207
Originele datum van verzending: 2023-09-06

Er is een nieuwe vraag en antwoord gepubliceerd en documenten/plannen zoals vermeld in het vraag en antwoord.