N. 493054 (2023-536071) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Het leveren van een ‘Security Operations Center (SOC)' en gerelateerde diensten
Beknopte beschrijving : De diensten omvatten de organisatie van een Security Operations Center met 24/7 monitoring van evenementen, alerts, incidenten, threat monitoring, threat hunting en het orchestreren van reacties (response) op deze cyber security evenementen alsook alle aan deze dienst verwante activiteiten.
N. 493054 (2023-536071)
Relatie: 2023-534364 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AAO-23-0015-F02_0
Publicatie datum: 14/09/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536071 2023-534364 0_E2
27/08/2023 2023-534364 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Vlaamse Waterweg nv
Nationaal identificatienummer: 0216.173.309_16711
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Bert Verboven (procedure) - Philippe Wayenbergh (inhoudelijk)
Telefoon: +32 11298400
overheidsopdrachten.aao@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493054

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Het leveren van een ‘Security Operations Center (SOC)' en gerelateerde diensten


De Vlaamse Waterweg-AAO-23-0015-F02_0

De diensten omvatten de organisatie van een Security Operations Center met 24/7 monitoring van evenementen, alerts, incidenten, threat monitoring, threat hunting en het orchestreren van reacties (response) op deze cyber security evenementen alsook alle aan deze dienst verwante activiteiten.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-11
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-534364
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 165-519944
Originele datum van verzending: 2023-08-29

Q&A 1 gepubliceerd met de antwoorden op de ingestuurde vragen van potentiële kandidaten.