N. 486831 (2023-536638) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: La CONCEPTION, la CONSTRUCTION, le FINANCEMENT et la COMMERCIALISATION partielle de l'éco-Quartier de l'Isle, éco-quartier attractif, mixte, durable et aux qualités ambitieuses, sur le territoire de Farciennes.
Beknopte beschrijving : voir II.2.4 (de la publication initiale)
N. 486831 (2023-536638)
Relatie: 2023-525624 
Referentienummer: Farciennes-PPP08I-1359/3005/2023/Ext-F02_0
Publicatie datum: 20/10/2023
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/11/2023 2023-536704 2023-525624 0_E5
20/10/2023 2023-536638 2023-525624 0_E4
29/09/2023 2023-536455 2023-525624 0_E2
09/09/2023 2023-535947 2023-525624 0_E1
26/06/2023 2023-525624 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Commune de Farciennes
Nationaal identificatienummer: BCE
Rue de la Liberté, 40
Farciennes
6240
Madame Lindsey Depelchin
Telefoon: +32 71244666
lindsey.depelchin@farciennes.be
Fax: +32 71243365
www.farciennes.be
Sambre & Biesme
Rue du Roton, 4
FARCIENNES
6240
lindsey.depelchin@farciennes.be
www.farciennes.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


La CONCEPTION, la CONSTRUCTION, le FINANCEMENT et la COMMERCIALISATION partielle de l'éco-Quartier de l'Isle, éco-quartier attractif, mixte, durable et aux qualités ambitieuses, sur le territoire de Farciennes.


2023/Extra/Divers/5

voir II.2.4 (de la publication initiale)


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-10-17
PCO000
Referentie van de aankondiging: 2023-525624
Originele datum van verzending: 2023-06-23
IV.2.2
2023-10-30
10:00
2023-11-20
10:00
IV.2.7
2023-10-30
10:00
2023-11-20
10:00