N. 493829 (2023-536066) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 493829 (2023-536066)
Relatie: 2023-535752 
Referentienummer:Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_1
Publicatie datum:14/09/2023
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie
Beknopte beschrijving:
Zorggroep Sint-Kamillus BierbeekBouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamersPerceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken
Aanbestedende overheid:
VZW Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119, 9000 Gent BE, Geert Smedts
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/09/2023 2023-536066 2023-535752 1_E1
04/09/2023 2023-535752 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW Organisatie Broeders van Liefde
Nationaal identificatienummer: 0406.633.304_26143
Stropstraat 119
Gent
9000
Geert Smedts
geert.smedts@kamillus.broedersvanliefde.be
https://kamillus.hro.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=493829

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


VZW Organisatie Broeders van Liefde Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek Nieuwe Doelgroep Algemene Psychiatrie


Broeders van Liefde-B32218_P01-F02_1

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek

Bouwen van Doelgroep Algemene Psychiatrie (DAP) met 60 standaard kamers, 4 PASkamers en 2 isolatiekamers

Perceel 01 - Ruwbouw & afbouw (afwerking) + infrastructuurwerken


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-11
BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-535752
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 171-536207
Originele datum van verzending: 2023-09-06
III.1.2)
Eventuele minimumeisen

zie bestek


zie bestek + er dient eveneens een UEA ingediend te worden


III.1.3)
Eventuele minimumeisen

Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D


Klasse: Klasse 8 : meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D

De erkenningen voor al de ondercategorieën zoals vermeld in de algemene bepalingen van de aanbestedingsbundel (pag. 10) zijn NIET van toepassing en zijn NIET vereist.

De enige erkenning die nodig is voor deelname is categorie D klasse 8


VI.3)
Nadere inlichtingen

Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om uw gegevens/mailadres in te vullen. U

ontvangt daarna een link waarop u het dossier kan downloaden.


Onder punt I.3 vindt u de link naar het aanbestedingsdossier. U zal gevraagd worden om uw gegevens/mailadres in te vullen. U

ontvangt daarna een link waarop u het dossier kan downloaden.

Een eventueel plaatsbezoek is mogelijk doch niet verplicht. Indien dit gewenst is, dient contact opgenomen te worden met Dhr. Geert Smedts - verantwoordelijke bij Sint Kamillus Bierbeek - op het nummer 016 45 26 77


RECHTZETTINGEN/AANVULLINGEN:

1. De erkenningen voor al de ondercategorieën zoals vermeld in de algemene bepalingen van de aanbestedingsbundel (pag. 10) zijn NIET van toepassing en zijn NIET vereist.

De enige erkenning die nodig is voor deelname is categorie D klasse 8

2. Er dient een UEA toegevoegd te worden aan de offerte.

3. Een eventueel plaatsbezoek is mogelijk doch niet verplicht. Indien dit gewenst is, dient contact opgenomen te worden met Dhr.

Geert Smedts - verantwoordelijke bij Sint Kamillus Bierbeek - op het nummer 016 45 26 77

4. In de aanbestedingsbundel is er iets mis met het document Bijlage VII_1 Uitvoering met pilootaanneming. Dit document wordt nogmaals opgeladen onder het tabblad documenten bij deze publicatie