N. 334236 (2019-510376) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 334236 (2019-510376)
Relatie: 2019-505807 
Referentienummer:BRU-2019-220066-551P-F02_1
Publicatie datum:11/04/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, De heer Filip VAN NOTEN
+32 5416870
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/04/2019 2019-511565 2019-510376 1_E2
11/04/2019 2019-510376 2019-505807 1_E1
01/03/2019 2019-505807 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
De heer Filip VAN NOTEN
Telefoon: +32 5416870
filip.VanNoten@buildingsagency.be
http://www.regiedergebouwen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334236

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


BRU-2019-220066-551P-F02_1

Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-08
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-505807
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 043-098363
Originele datum van verzending: 2019-02-27
IV.2.2)
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
2019-04-09
11:00
2019-04-24
11:00
IV.2.7)
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
2019-04-09
11:00
2019-04-24
11:00

De opening van de offertes wordt verplaatst van 09.04.2019 te 11u00 naar 24.04.2019 om 11u00.