N. 334236 (2019-511565) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 334236 (2019-511565)
Relatie: 2019-510376 
Referentienummer:BRU-2019-220066-551P-F02_1
Publicatie datum:19/04/2019
Uiterste datum:
Attributie datum:
 
Type:Kennisgeving van aanvullende informatie of rectificatie
Procedure type:Onbekend
Market type:NA
Regio: Brussel
Onderwerp:
Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
Beknopte beschrijving:
Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2, 1060 BRUSSEL BE, De heer Filip VAN NOTEN
+32 5416870
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/04/2019 2019-511565 2019-510376 1_E2
11/04/2019 2019-510376 2019-505807 1_E1
01/03/2019 2019-505807 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26962
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
BRUSSEL
1060
De heer Filip VAN NOTEN
Telefoon: +32 5416870
filip.VanNoten@buildingsagency.be
http://www.regiedergebouwen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334236

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


BRU-2019-220066-551P-F02_1

Brussel - Koninklijk Paleis - Groenonderhoud van voortuin en opstellen boombeheerplan In het park (achtertuin) van Brussel.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-17
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-510376
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-171208
Originele datum van verzending: 2019-04-08

Documenten «FR_Métré_Récap.cor.xlsx» en «NL_Samenv_Opmet.cor.xlsx » vervangen de documenten «Métré.xlsx» en « Meetstaat.xlsx»

Post 21 , artikel 4.1.2 in de column « Eenh » (eenheid) wordt de eenheid berekend in m² vervangen door de eenheid berekend in m³